IT-baserade lösningar för grafisk produktion
KST Infoservice är en koncern som erbjuder IT-baserad grafisk produktion och har sitt säte i Kalmar och Ljungby samt ett försäljningskontor i Stockholm. Affärsutvecklings- och försäljningschef för koncernen är Henrik Cederlund, medan Anette Kjaergaard, platschef i Ljungby, ansvarar för den del av koncernen som jobbar med svart/vit print.
KalmarsundTryck (KST) startade verksamheten i sin nuvarande form i mitten av 80-talet när ett antal anställda tog över Barometerns gamla civiltryckeri. Så företaget har egentligen sina anor från slutet av 1800-talet när Barometerns civiltryckeri startades. De nuvarande ägarna utgörs av Roger Hall, Gunlög Andersson, Mats Andersson och Stefan Garnman, som samtliga jobbar i Kalmar. Fram till slutet av 90-talet var KST ett stort offsettryckeri men när trenden med stora upplagor började vända skalade man ner antalet tunga offsetpressar för att istället satsa på digital produktion.

2001 utökades tryckeriet genom uppköpet av Ljungbyföretaget Råd & Resultat, som jobbat med svart/vit print i cirka 15 år och som dessutom kommit en bit på väg när det gällde IT-utveckling. Något senare tillkom också KST ColorCenter som jobbar med expo-material samt ritningar och annat till byggen. Dessutom har de resurser för tryck på plana ytor i alla typer av material. Detta förvärv gjorde KST Infoservice till en komplett leverantör inom grafisk industri
- Våra kunder här i Ljungby utgörs just nu till 80–85 procent av tung tillverkande industri, som till exempel CargoTech, Asko-Cylinda och Thermia som vi förser med teknisk dokumentation runt deras produkter, berättar Anette. Men framöver räknar vi med att bredda kundunderlaget.

Kunderna inom koncernen som helhet finns annars över hela världen eftersom de jobbar med många stora exportföretag och ligger långt framme när det gäller teknik och kompetens. Genom sin bredd kan KST ta hand om helheten när det gäller kundernas informationsbehov och de kan också erbjuda extremt korta ledtider samt kostnadseffektivitet genom ett webbaserat system där kunderna lägger ut hela lagerfunktionen och beställningssystemen för trycksaker på KST.
- Med 15 års erfarenhet av svart/vit print, 100 års erfarenhet av flerfärgstryck och 10 års erfarenhet av IT-baserad grafisk produktion kan vi redan nu tillföra något till vilket bolag som helst, konstaterar Henrik. Och vi utvecklar oss hela tiden, vi står aldrig still!

KST Infoservice

Bransch:
Tryckeri

Telefon: 0372-656 77
Fax: 0372-656 61


Email:
ld@kst.se, hc@kst.se

Hemsida:
www.kst.se

Adress:
KST Infoservice
c/o KSc/o KST Kalmar Sund Tryck
39129 Kalmar
5 senaste företagen